Kirketjenere | Folkekirken på Vesterbro

Annette Randrup

Kirketjener i Eliaskirken

Eliaskirken
Vesterbros Torv
Vesterbrogade 49
DK-1620 Kbh V

2058 7741
anra@km.dk
Fridag: mandag

 

Bergur Nilssen

Kirketjener i Apostelkirken

Apostelkirken
Saxogade 13
DK-1662 Kbh V

Tlf. 2058 7724
bn@km.dk
Fridag: onsdag

 

 

Britta Astrup

Kirketjener i Enghave kirke

Enghave Kirke
Sønder Boulevard 120
DK-1720 Kbh V

2058 7723
bas@km.dk
Fridag: mandag
 

 

Jón Bakke Graff

Kirketjener i Sct. Matthæus Kirke

Sct. Matthæus Kirke
Matthæusgade 31
DK-1666 Kbh V

Tlf. 2310 8245
jobg@km.dk
Fridag: fredag

 

Gry Hafstrøm

Kirketjener
2058 7727
gh@vesterbrosogn.dk
 

 

Pi Anthony 

Kirketjener i Mariakirken

Mariakirken
Istedgade 20
DK-1650 Kbh V

21483642
pa@vesterbrosogn.dk

 


Preben Pedersen

Kirketjener i Kristkirken

Kristkirken
Enghave Plads 18
1670 Kbh V

2241 1488
npp@km.dk
Fridag: mandag

 

 

Rune T. Olsen

Kirketjener i Eliaskirken

Eliaskirken
Vesterbros Torv
Vesterbrogade 49
DK-1620 Kbh V

2058 7740
rto@km.dk
Fridag: onsdag