For børn | Folkekirken på Vesterbro

Vesterbro er Københavns "yngste" bydel med flest nyfødte børn pr. indbygger. I kirkerne er der året rundt forskellige initiativer, der er særligt egnede at være sammen om med sine børn. Babysalmesang, legestue, godnatfortælling med fællesspisning. Kor. Spejderarbejde. Minikonfirmander. Konfirmationsforberedelse. Vær Velkommen.