For børn | Folkekirken Vesterbro

Vesterbro er Københavns "yngste" bydel med flest nyfødte børn pr. indbygger.

I kirkerne er der året rundt forskellige initiativer, der er særligt egnede at være sammen om med sine børn:
Babysalmesang, legestue, teater & leg, godnatfortælling med fællesspisning, kor, spejderarbejde, minikonfirmand og konfirmationsforberedelse.