Medlemmer | Folkekirken på Vesterbro

”Vesterbro Sogn – Folkekirken på Vesterbro” er opstået ved en sammenlægning af de 8 vesterbrosogne: Absalon, Apostel, Enghave, Gethsemane, Krist, Maria og Sankt Matthæus og Eliaskirken.

Menighedsrådet har følgende sammensætning: 21 valgte menighedsrådsmedlemmer, 13 præster samt 4 medarbejderrepræsentanter.

Navnene på de valgte medlemmer af det nye menighedsråd for Vesterbro Sogn, for valgperioden 2016-2020, er:

 

Jens Andersen

Formand og medlem af forretningsudvalget

Tlf.: 61623224
E: Jens.Andersen@ft.dk

Istedgade 78, 3. th.
1650 Kbh. V

 

 

 

Anton Pihl

Næstformand og medlem af forretningsudvalget

Tlf.: 51264129
E: antonkristianpihl@gmail.com

 

 

 

 

Claus Hansen

Medlem af forretningsudvalget

Tlf: 26470460
E: claus.hansen.50@aberdeen.ac.uk, clha@farma.ku.dk

 

 

 

 

John Kahlke

Tlf: 40862880
E: jk@kochchristensen.dk

 

 

 

 

 

Lisbeth Amby

Mette Schmidt

Peter Sindal Lundsberg

Marlene Borst Hansen

Lasse Glavind

Marianne Kusk

Medlem af forretningsudvalget

Conny Hjelm

Katrine Schøler Holmgaard

Midlertidigt bortrejst

 

Bente Marie Braarud

Tlf: 24631484
E: bentebraarud@gmail.com

 

 

 

 

Philip Christoffersen

Karen Reiter

Claus Lautrup

Stine-Minna Bak Pedersen

Medlem af forretningsudvalget

Susanne Olling

E: susanneolling@hotmail.com

 

 

 

 

Arne Hjort Nielsen

Skjalm Hvides Gade 10, 2.th
1728 Kbh V
Tlf: 24625409
E: skjalmen@hvidested.dk

 

 

 

 

 

Kasper Bruun Andersen

Tlf.: 27596988
E: kasper401@hotmail.com

 

 

 

 

Flemming Christophersen

 

 

Marianne Plum

Tlf: 20282503
E: plum.larsen@adslhome.dk

 

 

 

 

 

Suppleanter:

Anne Merete "Nise" Harder

Anni Brinkløv Jensen

Jette Taagely

Laila Nielsen

Susan Ellen O'Callaghan

Ann Beknes

Trine Viskum Philipsen

Jytte Christensen

Bodil Høg Felter

Frans Luja Madsen

Erling Freddy Hansen

Kirsten Ellen O'Callaghan

Elisabeth Mørk 

 

   

 

Præsterne på Vesterbro:

 

Andreas Rasmussen

Præst i Apostelkirken
Ansvar for mission og kulturarbejde

 

Læs mere

 

 

 

 

Anita Rohwer

Præst i Mariakirken
Ansvar for kirkens sociale arbejde i Vesterbro Sogn

Stedfortrædende KBF

Tlf. 2164 7721
E: aro@km.dk

Fridag: fredag
Træffetid:  torsdag kl. 11-12. Træffes ikke fredag.

Læs mere

 

 

Birgitte Kragh Engholm

Medlem af forretningsudvalget

Præst i Sct. Matthæus Kirke
Udvikler med ansvar for 25-45-årige

Tlf. 2310 4276
E: bke@km.dk

Fridag: fredag
Træffetid: Træffes efter aftale på kontor i Sct. Matthæus Kirke.

Læs mere

 

Birgitte Kvist Poulsen

Præst i Eliaskirken
Teamleder, kbf

Tlf. 2618 1873
E: bkp@km.dk

Fridag: mandag
Træffetid: Dagligt undtagen mandag, telefonisk og pr. mail,
og i kirken efter aftale.

Læs mere

 

Jens Johansen

Præst i Mariakirken

Tlf. 2124 1244
E: jmjo@km.dk

Fridag: onsdag
 

Læs mere

 

 

 

Jette Steffensen

Præst i Enghave Kirke
Ansvar for 0-5-årige i Vesterbro Sogn

Tlf. 2058 7762
E: jest@km.dk

Læs mere

 

 

 

Liane Zimsen Dambo

Gadepræst og præst i Kristkirken

Tlf. 23420252
E: rild@km.dk

 

 

 

 

 

 

Mette Gramstrup

Præst i Kristkirken
Ansvar for Teens, 13-19-årige i Vesterbro Sogn

Tlf. 2160 0954
E: mha@km.dk

 

Læs mere

 

Niels Nymann Eriksen

Præst i Apostelkirken
Ansvar for mission og kulturarbejde

Tlf. 2348 0481
E: nne@km.dk

Fridag: onsdag
 

Læs mere

 

Thomas Nedergaard

Præst i uKirke

Tlf. 2939 0935
E: thne@km.dk; thomas@ukirke.dk

Træffetid: I Gethsemane Kirke, uKirke, onsdag kl. 10.00-15.00 og efter aftale

Læs mere

 

 

 

 

Viggo Julsgaard Jensen

Præst i Enghave Kirke

Fridag: mandag

Tlf. 2058 7725
E: vjj@km.dk

Læs mere

 

 

 

William Salicath

Sognepræst i Eliaskirken

Tlf. 2993 9533
E: wns@km.dk 

 

 

 

 

Medarbejderrepræsentanter:

 

Olivier Antunes

Organist i Eliaskirken

Eliaskirken
Vesterbros Torv
Vesterbrogade 49
DK-1620 Kbh V

Tlf. 40279393
E: oa@vesterbrosogn.dk       

 

Joan Simone Pierre

Projektmedarbejder, Leder af Legestue i Enghave Kirke

Enghave Kirke
Sønder Boulevard 120
DK-1720 Kbh V

Tlf. 2326 0652

E: josp@km.dk

 

 

Jón Bakke Graf

Kirketjener i Sct. Matthæus Kirke

Sct. Matthæus Kirke
Matthæusgade 31
DK-1666 Kbh V

Tlf. 2310 8245
E: jobg@km.dk
Fridag: fredag